จำหน่ายไม้เก่า ขายไม้เก่า รับสร้างทรงไทย ฝาเฟี้ยม ขายบานประตูไม้ บานหน้าต่าง วงกบไม้ หรือสั่งทำตามแบบทุกชนิด โทร 083 - 5466660

 

ไม้อัดน้ำยา (Impregnated wood)

          คือ ไม้ที่ได้รับการป้องกันรักษาเนื้อไม้ด้วยการใช้ความดัน การใช้ความดันก็เพื่อช่วยให้น้ำยาเข้า

ไปในเนื้อไม้ได้ลึก ซึ่งเป็นการป้องกันแมลงได้ดีที่สุด การใช้ความดันนี้จะเริ่มด้วยการเอาไม้เข้าไปใน

ท่อเหล็กซึ่งสามารถปิดประตูได้มิดชิด และสูบเอาอากาศออกจากถังอัดน้ำยา จุดประสงค์เพื่อจะดูดน้ำ

ออกจากเซลล์ของไม้ โดยจะมีผลทำให้น้ำยาเข้าสู่เนื้อไม้ได้ลึก แล้วจึงปล่อยน้ำยาเข้าไปในท่อเหล็ก 

ซึ่งขณะนี้เป็นสุญญากาศ และใช้แรงดันอัดน้ำยาเข้าไป

ทำไมต้องมีการป้องกันรักษาเนื้อไม้

          สาเหตุที่ไม้จะต้องมีการอัดน้ำยาเคมีเข้าไปเพื่อช่วยให้ไม้ทนทานต่อการผุ เปื่อย เนา จากสภาพ

อากาศตามฤดูกาลที่แตกต่างกัน สภาพทางชีวะวิทยาที่ต่างกัน เช่น แสงแดด ความร้อน ความเย็น ฝน  

น้ำค้างหรือแมลงได้ยาวนาน โดยไม้ทั่วไปที่ไม่ได้มีการอัดน้ำยาและวางสัมผัสดินโดยตรงมีโอกาสที่     

จะผุพังหรือถูกแมลงทำลายได้อย่างรวดเร็วภายใน 5 ปีขณะที่ไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาสามารถอยู่ได้       

30 – 40 ปี หรือยาวนานกว่า 50 ปีก็เป็นได้

ข้อดีของการป้องกันรักษาเนื้อไม้

1. ทำให้อายุการใช้งานของไม้ยาวนานขึ้น

2. ทำให้นำไม้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายขึ้น เช่น งานภายในอาคาร งานภายนอกอาคาร พื้นที่งาน  

ใต้ดิน งานที่ต้องใช้ไม้สัมผัสพื้นโดยตรงหรือฝั่งลงในดินหรืองานที่ต้องใช้ไม้สัมผัสน้ำโดยตรงซึ่งจะ    

เป็นน้ำทะเลก็ได้

3. ทำให้มีทางเลือกในการออกแบบงานไม้มากขึ้น โดยเฉพาะบางสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้วัสดุที่มี

คุณสมบัติเช่นไม้ หรือใช้ในงานตบแต่งให้เกิดความสวยงามต่างๆ

สารเคมีที่ใช้ป้องกันรักษาเนื้อไม้ควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความเป็นพิษต่อศัตรูทำลายไม้

2. มีความคงทนอยู่ในเนื้อไม้ได้นาน

3. มีความสามารถแทรกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดี

4. ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อเนื้อไม้

5. ไม่ทำให้โลหะเป็นสนิม

6. ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ทำการอาบน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้และผู้ที่นำไม้ที่ผ่านการอาบน้ำยาแล้วไปใช้

ประโยชน์

ความปลอดภัยจากการใช้น้ำยาอัดเข้าสู่ไม้

          โดยปกติแล้วไม้ที่ได้รับการอัดน้ำยาจะไม่มีผลร้ายต่อมนุษย์ สัตว์ รวมถึงสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไร 

ก็ตาม ก็ต้องมีการป้องกันไว้ล่วงหน้าสำหรับงานก่อสร้าง งานเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงที่ทำการผลิตชิ้นงาน 

หรือติดตั้งประกอบชิ้นงานต่างๆ ที่มีการตัดไม้และไสไม้ก็จะมีฝุ่นมาจากไม้ ดังนั้นจะต้องมีผ้าหรือ 

หน้ากากปิดจมูกเพื่อไม่ให้หายใจฝุ่นละอองเหล่านี้เข้าไป

          นอกจากนี้การนำเศษไม้หรือชิ้นงานไม้ที่ไม่ใช้แล้วไปเผานั้นยังต้องควรมีสถานที่เก็บกักไม่ให้

อากาศภายในตู้ที่ใช้เผากระจายออกไป ส่วนการนำเศษไม้ไปทิ้งนั้นถ้าเป็นไม้ชิ้นเล็กๆจำนวนไม่มากก็

สามารถทิ้งสู่ถังขยะทั่วไปในสถานที่ต่างๆ ได้ แต่ถ้าเป็นจำนวนมากจะต้องมีการนำไปทิ้งในที่ที่เหมาะสม

 
Online:  1
Visits:  1,774,247
Today:  237
PageView/Month:  6,780