จำหน่ายไม้เก่า ขายไม้เก่า รับสร้างทรงไทย ฝาเฟี้ยม ขายบานประตูไม้ บานหน้าต่าง วงกบไม้ หรือสั่งทำตามแบบทุกชนิด โทร 083 - 5466660

 

การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง 

หลังจากติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง อันที่จริง การติดตั้งบานประตูหน้าต่าง มักจะไม่ได้ ทำทันทีหลังการ ติดตั้งวงกบ เพราะ การติดตั้งวงกบ จะต้องทำควบคู่กันไปกับ การก่อผนัง แต่การติดตั้งบานประตูหน้า ต่างมักจะ เว้นระยะเวลาไปอีก อาจจะติดตั้งในตอนที่บ้านใกล้จะเสร็จก็ได้ เพราะในระหว่าง การก่อสร้างบ้าน จะต้องมีการขนวัสดุก่อสร้าง มากมาย การติดบานประตูหน้าต่าง เร็วเกินไป จะทำให้การทำงาน เกิดความไม่สะดวก และยังเป็นการยากต่อการดูแลรักษาด้วย บานประตูหน้าต่าง นับเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้าน ที่มีความสำคัญไม่น้อย เพราะนอกจาก จะช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่ตัวบ้าน แล้วยัง ทำหน้าที่คุ้มครอง ให้ความปลอดภัย แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ที่อยู่ภายในบ้านจากบรรดาโจรผู้ร้าย ให้การปกป้องบ้านและผู้ที่อยู่อาศัย จากสภาพลมฟ้าอากาศ ต่างๆ ภายนอกบ้าน นอกจากนี้บานประตูหน้าต่างจะต้องใช้สอยสะดวก ไม่ติดขัด และไม่เกิดการชำรุดเสียหาย ก่อนถึงเวลาอันควร บานประตูหน้าต่าง ที่ดีที่ให้ ความสวยงาม และแข็งแรงทนทาน จะต้องเริ่มต้นจากการใช้วัสดุที่ดี การติดตั้งที่ประณีตถูกวิธี ตลอดจน ถึงการทาสี หรือตกแต่งผิววัสดุอย่างเหมาะสม

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกใช้วัสดุและการติดตั้งบานประตูหน้าต่าง

1. วัสดุที่ใช้ทำบานประตูหน้าต่างในปัจจุบันมักจะทำจากอะลูมิเนียมหรือไม้ ซึ่งอาจทำในรูปของ ประตูหน้าต่างกระจกโดยมี กรอบบานที่ทำด้วยอะลูมิเนียมหรือไม้ หรืออาจทำเป็น แบบบานทึบ สำหรับบานประตูที่ใช้ภายในอาคาร โดยใช้วัสดุที่เป็นไม้ซึ่งมีทั้งไม้ จริงทั้งบานและไม้อัด วัสดุที่ใช้ทำบานประตูหน้าต่างต้องอยู่ในสภาพที่ดี ถ้าเป็นกรอบบานอะลูมิเนียม ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอย บุบหรือบิดงอ ถ้าเป็นบานประตูหน้าต่าง ที่ทำด้วยไม้ จะต้องไม่มีรอยแตกหรือผุ ไม่บิดงออย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะบานประตูที่ทำด้วย ไม้อัดจะต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีรอยแตกปริ หรือปูดของแผ่นไม้อัด อันเนื่องมาจาก ความชื้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้บ่อย
2.
กรณีที่เป็นประตูหน้าต่างชนิดบานเลื่อน วัสดุที่ใช้ทำกรอบบานควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นอะลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบา มี การยืดหด หรือบิดงอน้อย แต่ถ้าเลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้จะมีน้ำหนักมากกว่าและอาจเกิดการบิดงอในภายหลัง อันจะมีผลทำให้การใช้งาน เกิดการ ติดขัดได้ แต่ถ้าเป็นประตูหน้าต่างชนิดบานเปิดออกสามารถใช้วัสดุได้ทั้งสองแบบโดยไม่เกิดข้อแตกต่างในด้านการใช้งานมาก นัก
3.
บานประตูที่ทำด้วยไม้อัดจะมีราคาถูกแต่ไม่ค่อยแข็งแรง อายุใช้งานสั้นยิ่งถ้าถูกแดดถูกฝนบ่อยๆ แล้วจะเกิดการผุเปื่อยของ ไม้ได้ง่าย บานประตูชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับทำประตูภายในที่ไม่ต้องถูกแดดถูกฝน และในกรณีที่เป็นประตูห้องน้ำถ้าใช้บานประตูไม้อัด ชนิดกันน้ำ ซึ่งจะช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่ถ้าเป็นบานประตูไม้ที่ใช้งานด้านนอกของบ้านซึ่งมีโอกาสถูกแดดถูกฝนแล้ว ควรเลือกใช้บานประตู ที่ทำด้วยไม้จริง เพราะแม้ว่าราคาจะแพงกว่ากันมาก แต่ก็ให้ความแข็งแรงทนทานกว่ากันมากเช่นกัน และบาน ประตูดังกล่าวโดยเฉพาะด้านที่อยู่ภายนอกซึ่งมีโอกาสถูกแดดถูกฝนควรทาด้วยสีน้ำมันเพราะจะให้ความทนทานมากกว่าการทาด้วย เชลแล็ก
4.
ประตูด้านนอกของบ้านที่มีโอกาสถูกฝนถ้าเป็นประตูชนิดบานเปิด (ไม่ใช่ประตูชนิดบานเลื่อน) บานประตูจะต้องเปิดออก นอกบ้านเสมอ ไม่ใช่เปิดเข้าและด้านล่างของบานประตูจะต้องคลุมต่ำลงมาต่ำกว่าพื้นภายในของตัวบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้า ทางร่องประตูด้านล่าง และถ้าจะให้ดีแล้วตรงบริเวณพื้นด้านล่างของประตูควรทำเป็นขั้นเสริมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งให้สูงเกือบถึงขอบประตู ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนกระเด็นเข้าทางร่องประตูด้านล่างได้ดีขึ้น
5.
ประตูหน้าต่างที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเปิดและปิดได้สะดวกโดยการใช้แรงตามปกติ หน้าต่างชนิดที่เปิดออกทำ มุม 45 องศา ที่ใช้ความฝืดของบานพับในการบังคับมุมเปิดของหน้าต่างจะต้องปรับความฝืดให้พอเหมาะ การเปิดและปิดจะต้องทำได้ โดยไม่ต้อง ออกแรงมาก จนเกินไป ในขณะเดียวกันก็จะต้องไม่ง่ายจนเกินไป มิฉะนั้นหน้าต่างจะทนต่อแรงลมไม่ได้ สำหรับประตู ที่ติดตั้งเสร็จแล้ว การเปิดและปิดจะต้องสะดวก ไม่เกิดเสียงดัง ไม่รู้สึกฝืนเวลาเปิดหรือปิดซึ่งอาจหมายถึงการ ติดบานพับไม่ได้แนวเส้นตรง อันอาจก่อให้เกิด การแตกชำรุดของวงกบ หรือตัวบานประตูได้ในภายหลัง และการใส่กลอนประตูหน้าต่าง จะต้องใส่ได้สะดวก ไม่ต้องออกแรงดึงหรือฝืนมากจนเกินไป

ที่มา : หนังสือ : บ้านแสนรัก ผู้แต่ง : คำนวณ คุณาพร

 

การต่อ

1. คุณสมบัติไม้ ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพดี เป็นไม้ที่ไม่มีตำหนิไม่มีตาไม้ หรือกระพี้ ไม่มีโพรง รอยแตกร้าว ไม่บิดงอ และข้อบกพร่อง อื่น ๆ ต้องเป็นไม้ ที่ผ่านการอบ และผึ่งแห้งดีแล้ว ไม้ที่มีความชื้นเกิน 18 % ห้ามนำมาใช้ในงานถาวร หากมีการยืดหดภายหลัง

2. ไม้ทุกชิ้นที่มองเห็นด้วยตา จะต้องไสและตกแต่งให้เรียบร้อย
3.
ไม้ที่นำมาใช้ทำวงกบ กรอบบานประตู หน้าต่าง หรือไม้ประดับตกแต่ง จะต้องไสให้เรียบร้อยทุกด้าน และขัดด้วยกระดาษทราย
4.
ไม้ที่ใช้เป็นส่วนประกอบทั่วไป ซึ่งมิใช่ไม้สำหรับโครงสร้างหลัก อาทิเช่น ไม้สำหรับทำคร่าวผนัง ถ้าแบบ และรายการ มิได้ระบุไว้เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนได้
5.
ขนาดของไม้ที่ใช้สำหรับก่อสร้างทั้งหมด ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองแลคเกอร์ และเมื่อไสตกแต่งเรียบร้อย พร้อมที่จะประกอบเข้าเป็น ส่วนของอาคารแล้ว อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่เกินจากขนาดที่จะได้ระบุต่อไป การหดตัวของไม้ จะต้องไม่ทำให้การรับแรง และรูปโฉม เปลี่ยนแปลง และไม่เป็นผลเสียต่อวัสดุที่อยู่ติดกัน

ไม้ขนาด

1/2 "

1 "

1 1/2"

2 "

3 "

4"

5"

6 "

8 "

10 "

12 "

ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่น้อยกว่า

3/8 "

7/8 "

1 7/8"

2 3/4"

3 5/8"

3 5/8"

4 5/8"

5 5/8"

7 1/2"

9 1/2"

11 1/2"

การติดตั้งประตูไม้

1. ให้ติดตั้งโดยการทำการก่อผนังอิฐ แล้วเทคอนกรีตตั้งเป็นเสาเอ็น หรือ คานเอ็น โดยใช้เคร่าไม้เป็นแบบหล่อ หลังจากนั้นจึงติดตั้งวงกบ เข้ากับ เคร่าไม้ โดยยึดด้วยตะปูเกลียวทุกระยะ 40 ซม.

2. ก่อนติดตั้ง จะต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบประตูเสียก่อน ถ้าเกิดความผิดพลาดเนื่องจากการคดโก่งของวงกบ หรือการชำรุดอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายแก่ประตูภายหลัง แล้วทำการติดตั้งประตูต่อไปได้
การประกอบไม้วงกบ ให้ใช้วิธีประกอบเดือยเข้ามุม 45 องศา และยึดด้วย ตะปูควง การติดตั้งวงกบไม้ จะต้องได้ฉาก และดิ่ง จะต้องมีการป้องกัน ไม่ให้มุมของวงกบไม้บิ่น หรือเกิดเสี้ยน

3.
การติดตั้งบาน อาจต้องมีการตัดแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับวงกบประตู และสะดวกในการเปิดปิดและสอดคล้องกัน การทำงานของช่างสี ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความระมัดระวังโดยถือระยะเหล่านี้เป็นพื้นฐาน คือ
ด้านบน ควรจะห่างจากวงกบประมาณ 2-3 มม.
ด้านข้าง ควรจะห่างจากวงกบประมาณ 2-3 มม.
ด้านล่าง ควรจะห่างจากพื้นประมาณ 5 มม. สำหรับห้องทั่วไป และประมาณ 10 มม. สำหรับห้องน้ำ

การติดตั้งวงกบอลูมิเนียม

เมื่อวางวงกบอลูมิเนียมบนผนัง จะต้องเว้นช่องว่างไว้ ประมาณ 0.5 ซม. เพื่อให้มีพื้นที่พอที่ซิลิโคนจะเข้าไปอุดรอย ต่อระหว่างอลูมิเนียมกับขอบปูน เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากน้ำ ฝน เพราะถ้าติดตั้งโดยไม่เว้นช่องว่างไว้ เนื้อซิลิโคนก็จะไม่ สามารถแทรกตัวเข้าไป ในรอยต่อ ผลที่ตามมาก็คือ น้ำฝนก็จะ รั่วซึมเข้ามาภายในบ้าน มีวิธีแก้ไขก็คือ รื้อออกแล้วติดตั้งใหม่ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
ซิลิโคนเป็นวัสดุคล้ายเยลลี่ มีความยืดหยุ่น เหนียว ทนต่อแรงดึงได้ดี และกันการรั่วซึมได้ ใช้เชื่อมกระจกกับกระจก ในกรณีที่เป็น ผนังกระจกไม่มีกรอบ ก็จะใช้แผ่นกระจกชนกัน แล้วอุดด้วย ซิลิโคน ชนิดนี้จะมีความแข็งแรงสูง มีสีใสมองทะลุกระจกได้ หรือ ใช้เชื่อมกระจกกับ กรอบบาน อลูมิเนียม หรือผนังปูนที่แผ่นกระจกไปชน เพื่อป้องกันการ รั่วซึม

วงกบ PVC. ผลิตจากเนื้อ PVC. ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่บิดงอ เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดี ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ โครงสร้างภายในจะมีเหล็กเสริม ติดตั้งได้ทั้งผนังไม้ ปูน และโลหะ การเข้ามุมต่างๆ จะใช้ความร้อน สามารถทำให้ประสานกันได้สนิท สวยงาม มีขนาดมาตรฐาน และขนาดตามสั่ง

การติดตั้งอุปกรณ์ประตู

การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ จะต้องใช้ Template กำหนดที่ที่จะเจาะประตูก่อน แล้วจึงทำการเจาะเพื่อไม่ให้เกิด ความผิดพลาดขึ้นได้ หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และได้ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ถอดอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบานพับ) แล้วนำเก็บลงกล่องบรรจุเดิม ทั้งนี้เพื่อให้ช่างทาสีทำงานได้โดยสะดวก และเมื่อสีที่ทาประตู หรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จึงทำการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ และทดสอบจนใช้การได้ดีดังเดิม อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กุญแจ ลูกบิด บานพับ

 


 
Online:  3
Visits:  1,774,254
Today:  244
PageView/Month:  6,787